Aktiviteter/ Badesøen

Schoubyes badesø

Schoubyes Sø i Hårup Sande er en af de reneste badesøer i Silkeborg-området med smukke sandstrande. Der er ikke så mange, der kender den, for den ligger inde midt i en skov – men alligevel ganske tæt på Silkeborg og kun 2 km fra Silkely. Og faktisk er idyllen et bi-produkt af et stort vejbyggeri. I slutningen af 1950’erne skulle man anlægge en ringvej, der kunne lede hovedvej A 15 udenom Silkeborg. Der skulle bruges en hel del jord, bl.a. til etablering af dæmninger i forbindelse store brobyggerier over den daværende Langå-bane og over Gudenåen. Søen er endnu vel nok den reneste af søerne i Silkeborgs omegn, dels på grund af dens unge alder, dels fordi den er udgravet i en sandet, næringsfattig jordbund. Da den ligger ude midt i skoven, er der ikke umiddelbart nogen forureningskilder i nærheden. Vandet viser dog i dag tegn på begyndende næringsrigdom.

Lige i nærheden lå en bakke, hvorfra det ville være nærliggende at grave fyldjord. Den lokale skovridder, H. S. L. Schoubye, ville imidlertid ikke acceptere, at man herved gravede et godt udsigtspunkt væk. Så han foreslog i stedet vejfolkene, at de gravede et hul til en sø i en nærliggende skov og på den måde fik det jord, de havde brug for.

Schoubye planlagde søen i alle detaljer: Der skulle være 3 små øer, hvor rugende fugle kunne slå sig ned og være i fred for ræve. Søen skulle være op til 2,5 meter dyb for at fisk i varme perioder kunne søge ned på bunden – for der skulle nemlig udsættes fisk i søen, for at de kunne være med til at spise myg, og på den måde forhindre en myggeplage i området. Og så skulle søen bruges som vandhul for hjorte og andre dyr, der kommer her for at drikke. Resultatet er blevet en sø, der er til stor glæde for både dyr og mennesker.

Flere billeder